Skip to main content

Avís legal

Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)

Avís i informació legal i acceptació

La FUNDACIÓ PEL CONTROL DE LA QUALITAT DELS LABORATORIS CLÍNICS, amb domicili al C / Padilla 323, Despatx 68, 08025 Barcelona, ​​telèfon 93 446 26 70, proveïda de NIF G58494535 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 343 (endavant “FPCQLC”).

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei de la pàgina web www.fpcqlc.org (endavant, el “Lloc Web”) que la FPCQLC posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb el control de la qualitat dels laboratoris clínics (endavant, els “Usuaris”).

Aquest lloc web compleix amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

La FPCQLC podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per la FPCQLC en el moment en què l’Usuari accedeix a la Web. Així mateix, la FPCQLC posa en coneixement dels Usuaris que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què procedeix a utilitzar el Lloc Web, ja que hi poden haver modificacions.

La utilització d’alguns serveis oferts als Usuaris mitjançant el Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

Condicions Generals d’ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la web i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions Generals d’ús i, si s’escau, condicions particulars, mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús així com en les condicions particulars que, si s’escau s’habilitin, i que resultin contraris als drets i interessos de la FPCQLC, els seus membres i tercers (i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions) i que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics “), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de la FPCQLC, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris omplint el corresponent registre d’Usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda .

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de la utilització que de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a la FPCQLC. En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers haurà de comunicar-ho a la FPCQLC el més aviat possible.

Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si s’escau, el regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui en els formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis.

De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a la FPCQLC permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari.

En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la FPCQLC o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spam de la FPCQLC, l’Usuari s’obliga a abstenir-se de utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització de activitats amb finalitats promocionals o publicitàries, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per la FPCQLC i els interessats. L’Usuari que incompleixi intencionadament o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu del web, la FPCQLC no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin tenir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap obligació o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, la FPCQLC no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el lloc web, així com dels errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, si s’escau, es prestin aquests serveis.

La FPCQLC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin ser deguts als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitadora pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

Protecció de dades

Informació

La informació rebuda per la FPCQLC a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

La FPCQLC informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de la FPCQLC amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través d’aquest Lloc Web.

La FPCQLC podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de la FPCQLC o d’altres entitats relacionades amb la FPCQLC i que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzades amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a la FPCQLC per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a l’objecte d’adequar les seves ofertes al perfil particular de l’usuari.

Al proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat o es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com la seva rectificació, oposició i cancel·lació. Per a això haurà de dirigir-se a la FPCQLC per correu postal a C / Padilla 323, Despatx 68, 08025 Barcelona, ​​o mitjançant correu electrònic a secretaria@fpcqlc.cat

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

La FPCQLC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Ús de Cookies

Les cookies són breus informacions que s’envien i s’emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a un web. Les cookies es poden utilitzar per demanar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no es solen conservar (cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers.

Hi ha diversos tipus de cookies:

Cookies tècniques que faciliten la navegació de l’usuari i la utilització de les diferents opcions o serveis que ofereix la web com identificar la sessió, permetre l’accés a determinades àrees, facilitar comandes, compres, emplenament de formularis, inscripcions, seguretat, facilitar funcionalitats ( vídeos, xarxes socials, etc.).

Cookies de personalització que permeten a l’usuari accedir als serveis segons les seves preferències (idioma, navegador, configuració, etc.).

Cookies d’anàlisi que permeten l’anàlisi anònim de el comportament dels usuaris de la web i que permeten mesurar l’activitat de l’usuari i elaborar perfils de navegació per tal objectiu de millorar els llocs web.

Cookies publicitàries que permeten la gestió dels espais publicitaris del web.

Cookies de publicitat personalitzada que permeten la gestió dels espais publicitaris del web basant-se el comportament i hàbits de navegació l’usuari, d’on s’obté el seu perfil i aquest fet permet personalitzar la publicitat que es mostra en el navegador de l’usuari.

La FPCQLC únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i d’anàlisi, pròpies i de tercers, que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a fins publicitaris. De tota manera, l’informem que pot activar o desactivar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

Legislació aplicable

Les condicions generals d’ús i la resta de les condicions legals del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies