Skip to main content

Col·laboracions

Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)

La Fundació está integrada en la organizació europea de organitzadors de programes externs de la qualitat, la “European Organization for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine”.

La Fundació col·labora amb la organització “LabEQuality Exec Cía Ltda. de l’Ecuador” ubicada en Cuenca (Ecuador) en la organització i desenvolupament de diplomatures i cursos per a estudiants i professionals del laboratori clínic al Ecuador (SudAmèrica).

La Fundació realitza els programes de garantia externa de la qualitat de Microbiologia i Serologia i gestiona amb col·laboració amb la “Sociedad Española de Medicina de Laboratorio” els programes de Bioquímica i Extraanalítica.

La Fundació gestiona els programes d’Hematologia i Hemostàsia amb el Laboratori d’Avaluació Externa de la Qualitat en Hematología, proveïdor dels programes de intercomparació de la “Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)”.

La Fundació gestiona els programes d’Immunologia, Immunoquímica i Al·lèrgia desenvolupats per la “United Kingdom National External Quality Assessment Schemes (UK NEQAS)” del Reine Unit.

La Fundació gestiona els programes de garantía externa de la qualitat d’Elements Traça en sèrum, sangre total i orina organitzats per la “Occupational and Environmental Laboratory Medicine (OELM)

La Fundació organitza i gestiona els programes de garantía externa de la qualitat de Microbiologia i de Serologia amb materials proporcionats per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies