Skip to main content

Presentació

La FPCQLC és una organització sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure programes externs de la qualitat en les especialitats del laboratori clínic.

Som una Fundació sense ànim de lucre que es va constituir l’any 1987, amb l’objectiu inicial de promoure programes d’avaluació externa de la qualitat.

Els programes d’avaluació externa de la qualitat estan organitzats en tres especialitats bàsiques del laboratori (Bioquímica clínica, Hematologia/Hemostàsia i Microbiologia/Serologia clínica) sota la denominació pel Programa de Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics creat per la Generalitat de Catalunya l’any 1983.

Els patrons de la Fundació es van comprometre a treballar no només en ampliar el nombre de programes externs i de magnituds controlades, amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat dels resultats dels laboratoris clínics de Catalunya, sino en organitzar altres activitats científiques per tal de millorar tots els aspectes relacionats en la qualitat dels laboratoris.

Fins a l’actualitat s’ha anat organitzant

73 programes externs

Prop de 380 magnituds controlades

En col·laboració amb

També s’han organitzat i participat en cursos i simposis nacionals i internacionals, s’ha fomentat la investigació entre els especialistes del laboratori clínic, amb la convocatòria i adjudicació de beques.

La Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics com organitzadora de programes d’avaluació o de garantía externa de la qualitat,

és membre de la respectiva organització europea, la “European Organisation for External Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM)”

A partir del 2020 la Fundació convocará beques per joves científics que treballin en qualitat en el laboratori de medicina i beques per formació en qualitat aplicada als laboratoris de medicina i de cooperació amb laboratoris clínics vinculats a ONG.

Accés a beques

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies