Skip to main content

Qualitat

Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)

Els Programes de Garantia Externa de la Qualitat per a Laboratoris Clínics de la FPCQLC son una eina eficaç per conèixer i millorar la fiabilitat dels resultats del laboratori clínic.

Mitjançant una comparació entre laboratoris assegurem l’avaluació de la prestació del participant i del mètode analític, la vigilància dels sistemes de diagnòstic “in vitro” i l’educació continuada i ajuda als participants.

Té els següents objectius:

Objectius

  • Oferir als laboratoris la possibilitat de controlar el major número de magnituds.
  • Subministrar evidencies objectives per que cada laboratori tingui constància de la fiabilitat analítica dels seus resultats.
  • Facilitar la comparabilitat dels resultats analítics i mètodes diagnòstics de cada laboratori amb el conjunt de laboratoris que participen en el mateix programa.
  • Complementar els sistemes de control intern de la qualitat a les àrees analítiques i no analítiques del laboratori.
  • Assolir el compliment de les exigències de les normes internacionals en relació a la participació en programes d’intercomparació als laboratoris que tinguin implantat o vulguin implantar un sistema de gestió de la qualitat i obtenir la seva acreditació o certificació.
  • En conjunt, ajudar al laboratori clínic a millorar el seu rendimient i eficàcia, a mantenir o elevar la seva credibilitat i reputació i a implantar models de qualitat i plans de millora continuada.

La Fundació Privada pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics disposa d’un ampli catàleg de Programes de Bioquímica, Extraanalítica, Hematologia, Hemostàsia, Microbiologia, Serologia, Elements Traça (OELM), i Immunologia, Immunoquímica i Al·lèrgia (UK NEQAS) que permeten avaluar més de 350 magnituds.

Aquests programes tenen una experiència de més de 40 anys i estan certificats per la norma ISO 9001:2015.

Programes líders nacionals en nombre de participants i magnituds incloses

La página web per accedir als Programes de Garantia Externa de la Qualitat de Bioquímica i Microbiologia: contcal.org

Per accedir als programes d’Hematologia i Hemostàsia és la següent: leech.clinic.cat

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies