Skip to main content

Reconeixements

Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC)

OMS

La Organització Mundial de la Salut va acreditar l’any 1985 els Programes d’Avaluació Externa de la Qualitat de Bioquímica i Hematologia, que formaven part del Programa de Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 376 de 28 d’octubre de 1983, integrats l’any 1987 en la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics.

AENOR

La Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics va obtenir l’any 2005 de la “Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)” el certificat de registre d’empresa ER-1889/2005 que certifica el sistema de gestió de la qualitat implantat per a la realització dels programes de garantia externa de la qualitat d’Hematologia i Hemostàsia.

També l’any 2006 va aconseguir el certificat de registre d’empresa ER-1494/2006 per a la realització dels programes d’avaluació externa de la qualitat en Microbiologia (Bacteriologia, Micologia i Microscòpia) i Serologia (Vírica i Bacteriana) i la gestió dels programes de Bioquímica en sèrum i orina, Urgències, Hormones, Immunoanàlisi, Proteïnes, Gasos en sang, Marcadors Cardíacs i Tumorals i Glicohemoglobina, d’acord amb la norma internacional ISO 9001:2015.

IQNET

Al ser la “Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)” membre de la “Red Internacional de Certificación IQNet (The International Certification Network)”, d’acord amb la norma EN 45012, al aconseguir el certificat de qualitat per part de AENOR, s’obté automàticament el certificat internacional IQNet.

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies