Skip to main content

Fundada al 1987

La Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics treballa per a la millora de la fiabilitat dels laboratoris clínics

Sobre la Fundació

Fundada al 1987

La Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics treballa per la millora de la fiabilitat dels laboratoris clínics

Sobre la Fundació

Programes Externs de la Qualitat en els Laboratoris Clínics

L’objectiu principal de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC) és el de promoure la organització de programes d’avaluació o garantía externa de la qualitat en les tres especialitats bàsiques del laboratori clínic, amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat dels resultats dels laboratoris clínics de Catalunya.

Programes

Programes Externs de la Qualitat en els Laboratoris Clínics

L’objectiu principal de la Fundació pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics (FPCQLC) és el de promoure la organització de programes d’avaluació o garantía externa de la qualitat en les tres especialitats bàsiques del laboratori clínic, amb la finalitat d’assegurar la fiabilitat dels resultats dels laboratoris clínics de Catalunya.

Programes

Certificacions internacionals i nacionals

Certificacions internacionals i nacionals

Activitats científiques

La Fundació, a més de desenvolupar programes externs bàsics pel laboratori clínic, està treballant en l’ampliació de nous programes i de les magnituds controlades, i col·labora en altres activitats científiques relacionades amb la qualitat, com la organització i participació en cursos i simposis nacionals i internacionals, i en la convocatòria i adjudicació de beques.

Activitats científiques

Activitats científiques

La Fundació, a més de desenvolupar programes externs bàsics pel laboratori clínic, està treballant en l’ampliació de nous programes i de les magnituds controlades, i col·labora en altres activitats científiques relacionades amb la qualitat, com la organització i participació en cursos i simposis nacionals i internacionals, i en la convocatòria i adjudicació de beques.

Activitats científiques

Beques

A partir del 2020 la Fundació convoca beques per a joves científics que treballin en qualitat en el laboratori de medicina i beques per formació en qualitat aplicada als laboratoris de medicina i de cooperació amb laboratoris clínics vinculats a ONGs.

Accés a beques

Beques

A partir del 2020 la Fundació convoca beques per a joves científics que treballin en qualitat en el laboratori de medicina i beques per formació en qualitat aplicada als laboratoris de medicina i de cooperació amb laboratoris clínics vinculats a ONG`s.

Accés a beques

Col·laboracions

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies