Skip to main content

Història

La FPCQLC es va crear l’any 1987 i ha promogut el desenvolupament de programes externs, així com una labor de formació i divulgació científica i la concesió de beques sobre la qualitat en el laboratori clínic.

El 5 d’octubre de 1983, la Generalitat de Catalunya va publicar al Diari Oficial (número 376 de 28 d’octubre de 1983) una Ordre de creació del Programa de Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics, amb l’objectiu de dissenyar, organitzar i desenvolupar uns programes d’avaluació externa de la qualitat amb una periodicitat anual en les tres especialitats bàsiques del laboratori clínic, Bioquímica clínica, Hematologia/Hemostàsia i Microbiologia clínica/Serologia, i assessorar en el desenvolupament de programes de control intern de la qualitat en els laboratoris clínics.

Des de l’any 1984 fins l’any 1987, any que es va crear la Fundació, es varen organitzar tres programes: un de Bioquímica bàsica en sèrum, un d’Hematologia general en sang total i un altre de Microbiologia bàsica.

Des de l’any 1988 fins a l’actualitat s’han implementat nous programes, de forma tal que en la actualitat s’estàn desenvolupant un global de 70 programes en les diferentes especialitats, en col·laboració amb la “Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML)”, la “Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)”, la “United Kingdom National External Quality Assessment Scheme (UK NEQAS)”, la “Occupational and Environmental Laboratory Medicine (OELM)” i la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).

Programes que s’estàn desenvolupant en l’actualitat

  • Programes de Bioquímica: 14 (sèrum, índexs sèrics, sèrum commutable amb valors de referència, orina, sediment urinari, hormones, fàrmacs, hormones + fàrmacs, proteïnes, gasos en sang i POCT, marcadors cardíacs, marcadors tumorals, hemoglobina A1c i drogues d’abús en orina), amb un total de 195 magnituds controlades.
  • Programa d’Extraanalítica: 1 (preanalítica)
  • Programes d’Hematologia/Hemostàsia: 16 (hematologia, coagulació, biologia molecular, citogenètica i FISH, citología hematològica i immunofenotipificació leucocitària), amb un total de 38 magnituds controlades.
  • Programes de Microbiologia/Serologia: 10 (bacteriologia, micologia, microscopia, brucel·la, treponema, toxoplasma, rubèola, hepatitis B, hepatitis C i VIH), amb un total de 13 magnituds controlades.
  • Programes d’Immunologia, Immunoquímica i Al·lèrgia: 26, amb un total de 91 magnituds controlades.
  • Programes d’Elements Traça: 3 (sèrum, sang total i orina), amb un total de 41 magnituds controlades.

El número global de magnituds controlades en tots els programes en la actualidat és de 379.

A més dels programes de garantia externa de la qualitat, la Fundació ha realitzat una labor de formació i divulgació científica amb la organització de tres Simposis Internacionals de Qualitat en el Laboratori Clínic, els anys 2014, 2017 i 2019, conjuntament amb la “Fundación José Luis Castaño” de la “Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML)” i el recolzament de la “International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC)” i la “European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM)”, així com de cursos i la concesió de beques científiques sobre el tema.

En un futur té previst ampliar el nombre de beques per formació en qualitat aplicada als laboratoris de medicina, l’estada de professionals del laboratori de països en vies de desenvolupament que desitgin conèixer o ampliar els seus coneixements en les tècniques de qualitat i poderles desenvolupar en els seus laboratoris, així com de beques per a joves professionals, residents o post-residents a l’ elaboració de treballs científics sobre temes de qualitat en el laboratori clínic (control intern, extern, sistemes de gestió de la qualitat, certificació de laboratoris, acreditació de laboratoris, auditories internes o externes, gestió del risc en la seguretat del pacient, etc.).

Publicacions

Llibres

Revistes

Monografies